Yukarı Mezopotamya’da Sâsânî Siyaseti

YUKARI MEZOPOTAMYA’DA SÂSÂNÎ SİYASETİ
Ali İPEK

Öz
Bir kültür hazinesi ve bir câzibe merkezi olan Yukarı Mezopotamya (Güneydoğu Anadolu), tarihinin ilk dönemlerinden itibaren farklı milletlerin barındığı, hâkimiyetlerin kurulduğu bir alandı. Bu coğrafyada Sümerler, Akadlar, Bâbilliler, Asurlular, Hititler, Medler, Persler, Partlar, Romalılar ve Bizanslılar hüküm sürmüşlerdi. İran’a son İmparatorluk dönemini yaşatan Sâsânîler de bu bölgeyi ihmal etmemişlerdi. Bu hanedan, Yukarı Mezopotamya’nın zenginliklerini ele geçirmek, dinî anlayışlarını ve kültürlerini yaymak, Suriye ve Mısır gibi mümbit topraklara varmak için; Roma ve Bizansla çok fazla mal ve asker kaybına sebep olacak uzun bir mücadele dönemine girmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sâsânî, Mezopotamya, Bizans, Kilise, İstilâ.

Devamı İçin Tıklayınız…

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu