Türkiye’de Toplumsal Değişimin Siyasi Katılıma Etkisi

Özet
Türkiye farklı toplumsal süreçleri yaşamış bir ülke olarak öne çıkmaktadır. Dünyanın
birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye de ele toplumsal süreçlerde iç göçler ve kentleşme
olgularının ağırlığı hissedilmektedir. İç göç ve kentleşme toplumsal değişme sürecinde
önemli bir yere sahiptirler. Bu iki etken toplumsal yapının dönüşümü, şekillenişi ve
değişimi üzerinde belirleyici bir işleve sahiptir. Cumhuriyetin ilk dönemlerinden beri bu
iki olgu yoğun bir şekilde görülmüştür. Bu değişim siyasi parti tercihlerinde ve
seçimlerde de kendisini göstermiştir.
Oy verme kadar, verilen oyun yönü de önemlidir. Ayrıca siyasi katılımın ve birey-siyaset
ilişiklerinin incelenmesi de toplumsal değişimin temelinde yatan faktörlerle yakından
ilişkisi vardır. Parti lideri, siyasal parti tercihinde sınırlı sayılabilecek bir öneme sahip
görünmektedir. Yine partiye ideolojik olarak yakınlık hissetmenin önemli bir kriter
olduğu anlaşılmaktadır. Çoğulculuk, şeffaflık, katılım temelinde işlevsel olan demokrasi
ve sivil toplum örgütleri, bireylerin kendilerini ifade etme alanıdır. Kentlileşme ve
uygarlaşma temelinde gelişen sivil toplum, kentli kültürü ve farklılıkların birliğini içerir.
Sivil toplum örgütleri de siyasi katılım süreçlerinde önemli bir role sahiptir. Bu ve bunun
gibi birçok etken siyasi katılım süreçlerinde farklılıkların doğmasını da beraberinde
getirmektedir.
Bu çalışmada 1923’ten başlanarak toplumsal değişim süreçleri ele alınmıştır. Bununla
birlikte siyasi katılıma etkisi irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Toplumsal değişim, Siyasi Katılım, Demokrasi, Seçim

 

Yazının Tamamı İçin Tıklayınız…

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu