Yerel Yönetimlerin Uluslararası Müdahaleleri İçin Yasal Bir Dayanak: Uluslararası Hukuk Ve Kentli Hakları

Özet

Yerel yönetim kısaca, halka en yakın olan yönetim birimi olarak tanımlanabilir.
Yerel yönetimlerin karar organları seçimle göreve gelmektedir. Bu özelliğiyle yerel
yönetimler demokratik hayatın vazgeçilmez parçalarıdır. Genel seçimlere nazaran
yerel seçimler sayesinde halkın yönetime katılma ve yönetimde söz sahibi olma
davranışları daha gerçekçi olarak anlaşılabilir.
Tüm dünyada her ülkenin kendine özgü yapısı nedeniyle tek bir yerel yönetim
modeli uygulanamadığı için, uluslararası alanda yerel yönetimlerin etkin bir
konuma gelmesi konusunda gerçekleştirilen çabalar da yerel yönetimlerin
heterojen yapısı dolayısıyla olumlu sonuçlar vermemektedir. Bu sorunu aşmak ve
yerel yönetimleri uluslararası alanda daha etkili hale getirmek için birçok
uluslararası düzenleme yapılmaktadır.
Bu çalışmada, ilk olarak yerel yönetim kavramı tanımlanacak, demokrasi ve yerel
yönetimler arasındaki ilişki incelendikten sonra küreselleşme karşısında yerel
yönetimlerin durumu tartışılacak ve son olarak, uluslararası ve bölgesel
kuruluşların yerel yönetimler ve yerel haklar alanındaki düzenlemelerine yer
verilerek, yerel yönetimlerin uluslararası arenada hangi meşruiyeti kullanarak var
oldukları inceleme konusu yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetim, Demokrasi, Küreselleşme, Uluslararası
düzenlemeler, İnsan ve kentli hakları

 

Yazının Tamamı İçin Tıklayınız…

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu