YASAL DÜZENLEMELER VE EKONOMİK GÖSTERGELERDEN HAREKETLE TÜRKİYE’DE YABANCILARA BAĞIMSIZ BÖLÜM SATIŞLARININ ANALİZİ

Elif KARAKURT TOSUN

Öz
Bu çalışmada; 6302 sayılı yasayla mütekabiliyet esasının kaldırılması, gayrimenkul satın alma prosedürlerinin kolaylaştırılması, mali teşviklerin – muafiyetlerin uygulanması şeklindeki yasal düzenlemelerin, yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinimini nasıl etkilediği araştırılmıştır. 2012 – 2018 yıllarında yabancılara satılan bağımsız bölümler, tercih edilen kentler ve yabancıların tabii oldukları ülkeler bazında; kartograf haritaları ve grafikler yoluyla irdelenmiştir. Bu dönemde Türkiye’nin ekonomik durumunu ortaya koyabilecek ekonomik göstergeler grafikler yoluyla irdelenmiştir. Nihayetinde Türkiye’de 2012- 2018 yıllarında ekonomik göstergelerin yabancıların gayrimenkul satın almalarını artıracak olumlu bir tabloya sahip olmadığı görülmektedir. Türkiye’de 2012 yılından sonra yabancıların satın aldıkları gayrimenkullerin sayısının hızlı bir şekilde artmasını etkileyen belirleyici faktör olarak yasal düzenlemelerin ön plana çıktığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yabancı, Bağımsız Bölüm Satışları, Ekonomik Göstergeler, Yasal Düzenlemeler

Devamı için Tıklayınız

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu