Yaklaşım, İlke ve Unsurları Çerçevesinde Mali Yerelleşmeyi Anlamak

Çiğdem AKMAN

Öz
Son yıllarda mali yerelleşme kavramı giderek popüler hale gelmektedir. Mali yerelleşme yerel yönetimlerin bağımsız karar alabilme ve uygulayabilme yetkisinin olmasının yanı sıra kendi gelirlerini ve harcamalarını belirlemede özerk olmaları ve yeterli öz kaynağa sahip olmaları gerektiğine işaret etmektedir. Çok konuşulan ve tartışılan bir kavram haline gelen mali yerelleşme dünyanın birçok ülkesinde yapılan yerelleşme reformlarının önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. Buradan hareketle çalışmanın amacı çok boyutlu ve ortak tanımı olmayan bir kavram olan mali yerelleşmeyi anlayabilmek için kavramı yaklaşım, ilke ve unsurları çerçevesinde ele almaktır.

Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, Yerelleşme, Özerklik, Mali Özerklik, Mali Yerelleşme

Click for the entire Article…

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu