TÜRKİYE’NİN SİBER GÜVENLİK POLİTİKALARININ ANALİZİ; TÜRKİYE’NİN POTANSİYEL SİBER GÜVENLİK STRATEJİSİ

Ali Burak DARICILI

Öz
Siber uzay denilen alanın ortaya çıkışı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Rusya Federasyonu (RF) arasında Soğuk Savaş döneminde yaşanan askeri rekabet kapsamında geliştirilen ağ teknolojileri temelli yeniliklerin 1990’lar ile birlikte sivil kullanıma açılmasıyla başlamıştır. Soğuk Savaş’ın bitimi ile birlikte internetin sivilleşmesi ve ticarileşmesi, 2010 yılı sonrası dönemde akıllı telefonların ve sosyal medya uygulamalarının hayatın her alanına yayılması siber uzayın kara, deniz, hava ve uzaydan sonra insanlığın ulaştığı beşinci boyut olarak adlandırılmasına neden olmuştur. Türkiye de 1990’lı yıllar ile birlikte, güvenliğini sağlamak amacıyla siber güvenlik politikaları geliştirmeye başlamıştır. Bu süreçler ise dünyadaki gelişmelere bağlı olarak 2010 yılı sonrasında hızlandırılmıştır. Bu kapsamda çalışmada Türkiye’nin siber güvenlik politikaları, bu alandaki kurumsal yapılanmaların irdelenmesi temel alınmak suretiyle değerlendirilecektir. Böylelikle de Türkiye’nin en etkili siber savunma ve saldırı kapasitesine sahip olması amacı kapsamında, dünyadaki diğer devletlerin siber güvenlik temelli planlamaları analiz edilmek suretiyle ve reel politik güvenlik paradigmalarına uygun şekilde, devlet merkezli bir yaklaşımla öneriler ortaya konmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Siber Uzay, Siber Güvenlik, Siber Savunma, Siber Saldırı

Devamı için Tıklayınız

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu