Türkiye’nin Gayrimenkul Piyasasına Doğrudan Yabancı Yatırımın Belirleyicileri: Bir Eşbütünleşik VAR’dan Kanıtlar

BARIŞ GÖK
Dr. Öğr. Üyesi,
Ege Üniversitesi,
İktisat Bölümü.
baris.gok@ege.edu.tr
ORCİD: 0000-0002-0131-9625

UTKU AKSEKİ
Dr. Öğr. Üyesi,
Ege Üniversitesi,
İktisat Bölümü
utku.akseki@ege.edu.tr
ORCİD: 0000-0002-8426-1296

Öz
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de 2003:01-2016:12 dönemi için gayrimenkul sektörüne gelen doğrudan yabancı yatırımın (FDIRE) makro ekonomik belirleyicilerini analiz etmektir. Bu amaçla Johansen eşbütünleşme testi ve vektör hata düzletme modeli (eşbütünleşik VAR) kullanılmış ve ayrıca seçilen makro ekonomik büyüklükler ile FDIRE arasındaki ilişkiye ışık tutmak için etki tepki fonksiyonları ve hata varyans ayrıştırmaları analiz edilmiştir. Ampirik bulgulara göre, Türk emlak sektörüne gelen doğrudan yabancı yatırımın en önemli ve istatistiksel olarak anlamlı belirleyicileri gelen turist sayısının bir yıl gecikmeli değeri ile reel ev kiralarıdır. Sonuçlar reel ev kirası şoklarının reel ev fiyatları üzerinde de pozitif ve anlamlı bir etkisi olduğunu ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Gayrimenkul Piyasası, Gayrimenkule DYY, Eşbütünleşme, Eşbütünleşik VAR, Türkiye
JEL Sınıflaması: R3, F21, C32

PDF

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu