TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÇIKMAZI: GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRMELER

Sema AY

Öz
Gümrük Birliği (GB) Anlaşmasının Türkiye’nin tam üyeliğine yönelik daha verimli işlemesi için revizyon edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu düşünceden hareketle çalışmada, Türkiye için çıkmaz hale gelen Avrupa Birliği (AB) tam üyeliğine yönelik çözüm önerileri geliştirmek amaçlanmaktadır. Söz konusu amaç doğrultusunda çalışma dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, dünyadaki ekonomik entegrasyonlar ve entegrasyonlarda yaşanan değişimler yer almaktadır. İkinci bölümde, Türkiye ve AB arasındaki GB Anlaşması süreci ve yol açtığı ticari ve ekonomik gelişmeler aktarılmaktadır. Üçüncü bölümde, dünyada ekonomik entegrasyonlarda meydana gelen değişiklikler kapsamında Türkiye-AB arasındaki GB Anlaşmasının revize edilmesi gerekliliğinin nedenleri ortaya koyulmaya çalışılmaktadır. Çalışma, AB’ye tam üyelik doğrultusunda GB revizyon önerilerinin yer aldığı sonuç bölümü ile son bulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ekonomik Entegrasyonlar, Avrupa Birliği, Gümrük Birliği, Gümrük Birliği Revizyonu

Devamı için Tıklayınız

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu