Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Çok Düzlemli Yönetişim ve Kent Diplomasisi Bakımından Değerlendirilmesi

Salih BATAL
Kubilay TUĞLU

Öz
İkinci Dünya Savaşının ardından Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği arasında başlayan soğuk savaşın sonucunda dünya, iki kutuplu bir düzene evrilmiştir. Bu dönemde, batı blokunun askeri, siyasi, ekonomik ve kültürel yakınlaşması; küreselleşme, uluslararası organizasyonlar, yerelleşme, bölgeselleşme, küyerelleşme, yönetişim, çok düzlemli yönetişim, kent diplomasisi gibi kavramları ortaya çıkarmıştır. Bu kavramlar önce batıyı sonra tüm dünyayı etkisi altına almıştır.
Yeni düzende ülkeler iç içe geçmiş, yerel yönetimler güçlenmiş, ulus-üstü örgütler kurulmuştur. Yönetim anlayışı değişmeye ve yerini yönetişime bırakmaya başlamıştır. Yatay ve dikey yetki paylaşımlarından doğan çok düzlemli yönetişim, yeni yönetim tarzı olmaya başlamıştır. Güçlendirilmiş yerel yönetimler, çok katmanlı yapı içerisinde uluslararası aktörler haline gelmiştir. Bu çalışmada Türkiye’deki yerel yönetimler, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni düzen içerisinde, çok düzlemli yönetişim ve kent diplomasisi bakımından değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetim, Belediyeler, Yönetişim, Çok Düzlemli Yönetişim, Kent Diplomasisi

Click for the entire Article…

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu