Türkiye’de Yerel Yönetimler Lisans Eğitimi Tecrübesi: Mevcut Durumu, Sorunlar ve Geleceğine Yönelik Bir İnceleme

BURAK HAMZA ERYİĞİT
Doç. Dr,
Marmara Üniversitesi,
Siyasal Bilgiler Fakültesi,
Yerel Yönetimler Bölümü.
burak.eryigit@marmara.edu.tr.
ORCİD: 0000-0003-4113-6812

AYDIN AKPINAR
Arş. Gör.,
Marmara Üniversitesi,
Siyasal Bilgiler Fakültesi,
Yerel Yönetimler Bölümü.
aydin.akpinar@marmara.edu.tr.
ORCİD: 0000-0002-7392-6205.

Öz
Bu çalışmanın temel amacı Türkiye’nin lisans düzeyindeki ilk Yerel Yönetimler bölümü tecrübesini analiz etmektir. 2012 yılında kurulan, 2015 yılında eğitim, öğretim faaliyetlerine başlayan ve 2019 yılında ilk mezunlarını veren yerel yönetimler bölümü öğrencilerinin görüşleri ve mesleki gelecekleri hakkında Nisan 2019’da yapılan bölüm çalıştaydan nicel araştırma yöntemine dayalı anketten elde edilen veriler incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucu bu bölüme ilişkin mevcut durum, sorunlar, tecrübe ve geleceğe dair çıkarımlarda bulunulmuştur. Elde edilen bulguların hem yeni kurulan yerel yönetimler bölümlerine, hem de kurulması muhtemel lisans programları için bir projeksiyon görevi görerek literatüre katkıda bulunması beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler, Yerel Yönetimler Lisans Bölümü, Yerel Yönetimler Lisans Eğitimi, Yerel Yönetimler Lisans Öğrenimi

PDF

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu