TÜRKİYE’DE TÜKETİCİ GÜVENİ VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ

Özer ARABACI
Metin ÖZDEMİR

Öz
Bu çalışma 2012:01-2018:06 dönemi için Türkiye’de tüketici güven endeksi ile döviz kuru arasındaki ilişkiyi, eşbütünleşme yöntemi ve nedensellik analizini kullanarak araştırmaktadır. Tüketici güveninin, konjonktürel dalgalanmaların öngörülmesi ve anlaşılmasında önemli rol oynadığı hususunda literatürde bir görüş birliği mevcuttur. Küçük açık ekonomiler söz konusu olduğunda döviz kuru değişkeni hem bir portföy tercihi unsuru hem de bir iktisat politikası değişkeni olma niteliğine sahiptir. Bu nedenle, makroekonomik büyüklüklerdeki değişmelerin ötesinde, iktisadi ajanların geleceğe yönelik kararları üzerinde psikolojik bir barometre işlevi görmektedir. Ampirik bulgularımız, döviz kuru ile tüketici güven endeksi arasında nedenselliğin döviz kurundan tüketici güven endeksine doğru olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca, döviz kuru şoklarının tüketici güven endeksi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde kalıcı etkiye sahip olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Tüketici Güveni, Döviz Kuru, Eşbütünleşme Yöntemi, Nedensellik Analizi, Türkiye Ekonomisi

PDF

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu