Türkiye’de Suriyeli Sığınmacılar Örneğinde Çok Düzeyli Göç Yönetişimi

Selçuk KAHRAMAN

Şaban TANIYICI

Öz

Bu çalışmanın amacı, başta devlet birimleri ve sivil toplum aktörlerinin politika kararlarının uygulanmasında etkileşimlerini göz önünde tutarak, Türkiye’de göç politikasının yönetim ve uygulama boyutunu analiz edebilmektir. Bu çalışmada, Türkiye’de Suriyeli sığınmacılara yönelik göç politikalarının uygulama sorunlarını belirlemek üzere Hatay, Gaziantep, Kilis ve İstanbul illerinde yarı-yapılandırılmış mülakat yöntemi ile saha araştırması yapılmıştır. Saha çalışmaları kapsamında, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, yerel, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve yabancı kuruluşların da olduğu yüz kadar aktörle iletişime geçilmiştir. Bu bağlamda çalışmanın nihai hedefi çok düzeyli yönetişim yaklaşımı çerçevesinde Türkiye’deki göç yönetimi çabalarını irdelemektir.

Anahtar Kelimeler: Suriyeli sığınmacılar, Göç yönetişimi, Çok-düzeyli yönetişim, İşbirliği ağı

Devamı için Tıklayınız…

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu