TÜRKİYE’DE OKUL SOSYAL HİZMETİNİN KONUMU VE GEREKLİLİĞİ

Bircan REÇBER

Öz
Türkiye’de okul sosyal hizmetine ilişkin teorik nitelikte girişimler bulunmakla beraber, bu konuda ne yazıkki uyugulamada bir ilerleme sağlanamamıştır. Oysa eğitim-öğretim kurumlarda yaşanan veya yaşanma ihtimali bulunan sorunlara yönelik gerek öğretmenlerin gerek diğer meslek elemanlarının zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını belirtmek gerekir. Eğitim-öğretim kurumlarında sosyal hizmet alanına ilişkin oluşan sorunların çözümünde aldığı eğitim itibarıyla etkin olacak personel sosyal hizmet uzmanıdır.
Bu çalışmada öncelikle okul sosyal hizmetinin ne anlama geldiği açıklanmakta, okul sosyal hizmetinin kısa tarihi gelişimi verilmekte, okul sosyal hizmetinin Türkiye’de hangi konumda olduğu belirlenmekte ve daha sonra ise okul sosyal hizmetinin Türkiye’deki eğitim-öğretim kurumlarında gerekliliği görüşü savunulmaya çalışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Okul Sosyal Hizmeti, Ebeveyn, Sosyal Hizmet Uzmanı, Eğitim ve Sosyal Hizmet, Bütüncül Yaklaşım

PDF

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu