Türkiye’de Anakentlerde Engellilere Yönelik Hizmetler ve Sorun Alanları

Cenay BABAOĞLU

Öz
Çalışma kapsamında anakentlerin ortaya çıkış süreci ve Türkiye’deki gelişim çizgisi incelenmiş, engelli hizmetleriyle bağlantılı olarak anakent yönetimlerinin görev ve sorumlulukları irdelenmiştir. Engellilere yönelik hizmetlere yönelik yaklaşımlar üzerinden incelenen ve hak temelli yaklaşım üzerinden engellilerin beklentileri ve taleplerine yönelik değerlendirmelerde bulunulmuş, mevcut sorun alanları sorgulanmıştır. Çalışmanın amacı farklı saiklerle ötelenen engellilere yönelik hizmetleri anakent ve kent yönetimleri açısından sorgulamak, sorun alanlarını aşmak için engellilerin süreçlere katılımının önemini ve gereğini ortaya koymaktır. Bu açıdan, yerel düzeydeki engelli hizmetleri ve sürece dâhil olacak aktörler mevzuat üzerinden incelenmiş, resmi raporlar üzerinden uygulamalarla kıyaslamalara gidilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Anakent, Büyükşehir, Belediye, Engellilik, Katılım, Hak Temelli Yaklaşım, Bütünleşme, Bütünşehir

Click for the entire Article…

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu