Türkiye İmalat Sanayinin Teknolojik Yapısının Rekabet Gücü Üzerine Bir Analiz

MURAT OZAN BAŞKOL
Doç. Dr.,
Bursa Uludağ Üniversitesi,
İktisat Bölümü.
obaskol@uludag.edu.tr
ORCİD: 0000-0002-3432-7365

SELAHATTİN BEKTAŞ
Doktora Öğrencisi,
Bursa Uludağ Üniversitesi,
İktisat Bölümü.
selahattinbektas@uludag.edu.tr
ORCİD: 0000-0001-6285-8318

Öz
2019 yılında İhracat Ana Planı’nda Türkiye’nin orta ileri ve ileri teknolojili ürünler ihracatının artırılması öncelikli hedeflerden biri olarak belirlenmiştir. Çalışmanın ana motivasyon kaynağı olan bu ifadeden hareketle 2000 sonrası dönemde Türkiye imalat sanayi ihracatının rekabet gücündeki değişiminin Türk imalat sanayinin teknolojik yapısı üzerinden analiz edilmesi hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda Türkiye ihracatının teknolojik yapısına ilişkin dış ticaret verileri 2000-2018 dönemi için UNCOMTRADE veri tabanından derlenmiş ve söz konusu veriler SITC Rev 2. teknolojik sınıflandırması referans alınarak düşük, orta ve ileri teknolojili ürünler olarak gruplandırılmıştır. Düşük, orta ve ileri teknolojili ürünlerde Türk imalat sanayinin rekabet gücü Balassa’nın açıklanmış mukayeseli üstünlükler endeksi yardımıyla analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Açıklanmış Mukayeseli Üstünlükler Endeksi, Rekabet Gücü, İhracatın teknolojik Yapısı
Jel Kodları: F1, F10, F14

PDF

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu