TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİNİN KANTİTATİF GENİŞLEME DÖNEMLERİ ÇERÇEVESİNDE TEST EDİLMESİ

Ömer Tuğsal DORUK

Öz
İkiz açıklar hipotezi, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde oldukça önemli bir konu olma özelliğindedir. Bütçe açıklarının cari açık ile birlikte hareket etmesi olarak tanımlanan ikiz açıklar hipotezi bu çalışmada Türkiye ekonomisi odaklı literatürden farklı olarak ABD merkez bankası (FED)’nın geleneksel olmayan para politikası ile etkileşim içerisinde araştırılmaktadır. Çalışmada iki aşamalı özgün bir yöntem kullanılarak, Türkiye ekonomisi için 2002Q1 ile 2018Q3 dönemleri arasında FED’in para politikası kararlarının özellikle kantitatif genişleme dönemlerinde ikiz açıkların uzun vadeli dengesinden kısa vadede sapmalara olan etkisini araştırmaktadır. Çalışmanın ilk aşamasında eş bütünleşme analizi yapılarak değişkenler arasındaki uzun vadeli ilişkiye ait tahmin yapılmaktadır. İkinci aşamada ise bu uzun vadeli ilişkiye kısa vadeli olarak kantitatif genişleme dönemlerinin etkisi analiz edilmektedir. Analiz sonucunda elde edilen bulgular, Türkiye ekonomisi için cari açıklar ve bütçe açığı ilişkisi için küresel şokların etkisinin önemli düzeyde olduğunu göstermektedir. Çalışmada FED’in para politikasının ikiz açıklar hipotezinin uzun vadeli dengesinden sapması açısından oldukça önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İkiz Açıklar Hipotezi, FED Para Politikası, Türkiye Ekonomisi, Kantitatif Genişleme Dönemleri, Küresel Şoklar

Devamı için Tıklayınız

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu