Sürdürülebilir Kalkınma Ve Kentli Hakları Perspektifinden Kent Kültürü Ve Kent Kimliğinin Dönüşümü: Bir Proje Örneği

Bekir PARLAK

Öz
Bu çalışma, sürdürülebilir kalkınma ve kentli hakları açısından kent kültürü ve kent kimliğinin dönüşümünü bir proje örneğinde incelemektedir. Bu inceleme sırasında özellikle, kentli hakları ile kent kültürü ve kent kimliği üzerinde durulmaktadır. Kavramsal açılımda kentlilik bilinci ve kentlileşme olgu ve terimleri üzerinde ayrıca durulmaktadır. Konu bütünlüğü içinde mantıksal bir akışla bu kavram, olgu ve terimler açıklandıktan sonra, bu alanda gerçekleştirilmiş olan bir proje ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Proje özgün, kapsamlı ve analitik bir çerçevede hazırlanmış ve kararlılıkla uygulanmıştır. Sonuçlar, oldukça olumlu ve cesaret verici olmuştur. Bu çalışmanın, gerek teorik gerekse pratik çerçevesi ve çıktıları, bu konuyla ilgili başka çalışmalara ışık tutması umulur.

Anahtar Kelimeler: Kentli Hakları, Kent Kültürü, Kent Kimliği, Kentleşme

Click for the entire Article…

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu