STRATEJİ BELİRLEMEDE TÜRKİYE’DE KALKINMA AJANSLARI İÇİN BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM: COBIT-5 KAPSAMINDA ULUSAL STRATEJİ BELGELERİ ÜZERİNDE BİR ANALİZ

Ahmet EFE

Öz

Bu çalışmada Türkiye’de 2006 yılından itibaren 26 adet olarak bölgesel düzeyde kurulmuş bulunan Kalkınma Ajansları (KA) ile ilgili 2014 yılında Devlet Denetleme Kurulu (DDK) tarafından tespit edilen sorunlardan “kurumsal ve stratejik yönetimde bütüncüllük” ile ilgili olanların analizi yapılmaktadır. Çalışmamızda bir iç kontrol standardı olan COSO ile bir BT yönetişimi çerçevesi olan COBIT modelleri kullanılmaktadır. Sorunların kaynağı olan çekirdek nedenin, kurumu baştan sona kapsayıcı bütüncül bir stratejik planlama sürecinin eksikliğinden kaynaklanabileceği tezi ortaya atılmıştır. Bu kapsamda yapılan analizlerde DDK tarafından tespit edilmiş bölge planları ile ilgili mevzuat yetersizliği sorununun aslında bölgesel kalkınma düzleminde strateji, mevzuat ve planlama ile ilgili olarak bütüncül bir yaklaşımın tesis edilmemiş olmasından kaynaklandığı tezi ileri sürülmüştür. Ulusal stratejiler ele alınarak yapılan analizler sonucunda KA tarafından bütüncül yaklaşımın nasıl uygulanabileceği ile ilgili öneriler de geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kalkınma Ajansları, Sorun Analizi, Bütüncül Yaklaşım, COBIT-5, Stratejik Hizalama

 

Devamı İçin Tıkla!!!

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu