SOSYOLOJİK KURUMSALCILIK EKSENİNDE MÜLKİ İDARE AMİRLERİNİN MESLEKİ ROL ALGILARI

Sema Müge ÖZDEMİRAY
Önder KUTLU

Öz
Türk idare yapısı içerisinde sahip oldukları tarihsel miras, karşılaştıkları mesleki zorluklar, sunmaları gereken hizmetler ve sorumlulukları dolayısıyla diğer meslek gruplarından ayırıcı özelliklere sahip mülki idare amirliği mesleğinin, 1980’li yıllarla başlayan yerelleşme söylemleri ile birlikte tartışmaların da öznesi konumuna geldiği söylenilebilir. Mülki idare amirliği mesleğinin geleceğinin olmadığına dair görüşlerin gündeme taşınması, bu süreçte meslek mensuplarının rol algılarının önemini ortaya çıkarmıştır. Nitekim mülki amirlerinin mesleklerinin hangi özelliklerini öne çıkararak tanımladıkları yaşanan değişim sürecinde nerede konumlanacakları konusunda önem arz etmektedir. Sosyolojik kurumsalcılığın öngörüsü doğrultusunda bu süreçte mülki amirlerden beklenen, kurumlarının ve mesleklerinin meşruiyetini korumak adına şahsi ilgi ve menfaatlerini dışlayan bir rol algısına sahip olarak değişen koşullara uyarlanmalarıdır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı sosyolojik kurumsalcılığın öngörüleri çerçevesinde mülki idare amirlerinin mesleklerine yönelik rol algılarının analiz edilmesidir. Bu amaç ışığında 20 mülki idare amiri ile gerçekleştirilen görüşmelerden sağlanan nitel veriler neticesinde mülki amirlerin mesleki rol algılarında son dönemde bireycilik temelli bir değişimin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Yeni Kurumsalcılık, Sosyolojik Kurumsalcılık, Mülki İdare Amirliği, Rol Algısı, Meslek Algısı

PDF

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu