SEÇİLMİŞ ÜLKELERDE LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE AFET YÖNETİMİ EĞİTİMLERİNİN ANALİZİ

Bekir PARLAK
Ali Utku ŞAHİN

Öz
Dünyada kentleşmenin artışına bağlı olarak, afetlerin meydana geliş sıklıklarının ve etkilerinin gösterdiği artış, sürekli gelişen ve değişen bir alan olarak afet yönetiminin, kamu yönetiminin temel ilgi ve çalışma alanlarından birisi olarak değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Çok disiplinli bir çalışma alanı olarak afet yönetimi; hem fen bilimlerinin hem de sosyal bilimlerin yöntem ve uygulamalarından faydalanarak kendisine özgü bir yönetim modeli üretmekte; afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken bütün faaliyetleri kendi disiplini altında bir araya getirmektedir. Afet yönetiminin bu çok disiplinli yapısı, teoride ve uygulamada, farklı disiplinlerden teorisyen ve uygulayıcıların da bir arada çalışması gerekliliğini doğurmaktadır. Bu gereklilik afet yönetimi içerisindeki yönetim uygulamalarının önemini artırmakla birlikte, afet yöneticilerinin de alana özgü eğitimlerini önemli kılmaktadır. Bu çalışma, afet yönetimi teori ve uygulamalarında başarılı kabul edilen dünya örnekleriyle Türkiye uygulamalarının karşılaştırmalı bir analizini sunma amacını taşımaktadır. Bu kapsamda, seçilmiş ülkelerde afet yönetimi alanında lisans ve lisansüstü düzeydeki eğitimler incelenerek Türkiye’deki akademik eğitimlerle karşılaştırılarak değerlendirilecek; elde edilen bulgular neticesinde eğitimlerin, afet yönetimi uygulamalarına olan katkıları tartışmaya açılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Afet Yönetimi, Kamu Yönetimi, Afet Yönetimi Eğitimi, Kamu Yönetimi Eğitimi

Devamı için Tıklayınız

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu