S.S.S.

TESAM Akademi Dergisi, bilimsel bir dergi midir?

TESAM Akademi Dergisi bilimsel özgün makalelere yer veren hakemli bir dergidir

TESAM Akademi Dergisi, hangi kurum tarafından çıkarılmaktadır?

TESAM Akademi Dergisi, Türkiye Ekonomik Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi (TESAM) tarafından çıkartılmaktadır.

TESAM Akademi Dergisi, hangi periyotlarla yayınlanmaktadır?

TESAM Akademi Dergisi’nin ilk sayısı 2014 yılı Ocak ayında çıkartılmış olup, yılda iki defa Ocak ve Temmuz aylarında çıkartılmaya devam etmektedir.

TESAM Akademi Dergisi’nde ne tür yazılar yayınlanabilir? Kimler yazı gönderebilir?

TESAM Akademi Dergisi’nde Sosyal Bilimler alanını kapsayan; özgün bilimsel makalelere, birikim yazılarına ve kitap değerlendirmelerine yer verilmektedir. Dergimize doktora öğrencileri, uzmanlar, öğretim görevlileri ve öğretim üyelerinin yazılarına yer verilmektedir.

TESAM Akademi Dergisi, hangi bilim dallarında makale ve yazı yayınlamaktadır?

TESAM Akademi Dergisi’nde Sosyal Bilimler alanındaki; Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Hukuk, İktisat, İşletme vb. bilim dallarındaki bilimsel yazılara yer verilmektedir.

TESAM Akademi Dergisi’nde makale yayınlatmak için ne yapmak gerekir?

TESAM Akademi Dergisi’nde makalenizin veya değerlendirme yazınızın yayınlanması için, tesamakademi@gmail.com mail adresine, makalenin de yer aldığı bir mailin atılması dergi tarafından çalışmanın incelemesi için yeterlidir.

TESAM Akademi Dergisi’ne nasıl ulaşabiliriz? Ulaşmak isteyen okuyuculardan bir ücret talep edilir mi?

TESAM Akademi Dergisi ücretsiz yayınlanan bir dergidir. Dergimizin güncel ve eski sayılarının pdf formatlarına www.tesamakademi.com ya da http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tesamakademi/ adresinden ulaşabilirsiniz. Basılı kopyalar talep eden kişinin adresinin de bulunduğu bir mail atılması durumunda kurumumuz tarafından kargo ile gönderilecektir.

TESAM Akademi Dergisi’nde yayınlanacak makaleler için belli bir yazım standardınız var mı?

TESAM Akademi Dergisi’nde atıf şekli olarak APA 6.0 standartları kullanılmaktadır. Ayrıca yayın kuralları için https://tesamakademi.com/yayinilkeleri adresinden detaylı incelemede bulunabilirsiniz.

TESAM Akademi Dergisi’nde yayınlanmasını istediğimiz bir makale elinize ulaştığında nasıl bir süreç işlemektedir?

TESAM Akademi Dergisi’ne yayınlanmak üzere gönderilen bir makalenin hakemlik sürecine başlanmadan önce, yayın kurulu ve editör kadrosu tarafından ön incelemeden geçirilir. Ön inceleme sonucunda makalenin yayın kurallarına uygunluğu ve bilimsel yayın yazım etiğine uygunluğu incelenir. Eğer varsa düzeltme talepleri yazara iletilir. Yazardan bu düzeltmeleri yaparak dergiye göndermesi beklenir.

Makalelerin düzeltilmiş hali dergimize ulaştıktan sonra, makaleler alanlarına göre uzman hakemlere gönderilir. Dergimizde çift kör hakemlik sistemi uygulanır ve hakemler, hakemlik süreci bitip dergi yayınlanana kadar hangi makaleye hakemlik yaptığını bilmezler. Eğer makale reddedildi ise hakemler yazarın kim olduğunu öğrenemezler. Aynı şekilde hiçbir yazara da makalesine hangi hakemin hakemlik yaptığı dergimiz tarafından bildirilmez.

Makale hakkında hakem raporları gelmeye başladıkça raporlar yazarlara iletilmeye başlanır.

Hakem raporlarında üç ihtimal vardır

1. Onay: İki hakem de makale hakkında yayınlanması yönünde rapor verdiyse, yazardan düzeltme beklenmez ve makalenin yayınlanmasına editör tarafından onay verilir. Makale yayınlanacak makaleler sırasına alınır.

2. Düzeltme: Hakemlerden düzeltme talebi geldiyse, hakemlerin düzeltme talep ettiği noktalar yazarlara iletilerek düzeltmelerin yapılması beklenir. Makalenin yazardan gelen düzletilmiş hali hakemlere geri gönderilir ve hakemler bu sürecin devamında ret veya onay olarak nihai kararlarını verirler.

3. Ret: Makale hakkında hakemden yayınlanması konusunda ret kararı verilmesi durumudur. Eğer makalenin atanmış olan iki hakeminden de ret kararı geldiyse makale yayınlanmaz. Ancak makalenin iki hakeminin birinden ret, diğerinden onay kararı geldiyse makale için üçüncü bir hakem tayin edilir. Üçüncü hakemin kararı nihai karar olarak kabul edilir.

TESAM Akademi Dergisi’ne gönderilen çalışmalar için bir yayın etiği politikanız var mıdır?

TESAM Akademi Dergisi’nde, YÖK tarafından yayımlanan “YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ YÖNERGESİ” temel etik kuralları olarak kabul edilir. “YÖK Etik Yönergesi”ne http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56INSTANCE_rEHF8BIsfYRx /10279/18187 adresinden ulaşabilirsiniz.

Başa dön tuşu