Avrupa Birliği Perspektifinden Merkezi Yönetim – Yerel Yönetim İlişkileri

Özet

Bu makale, köklü bir yerel yönetim geleneği bulunan ve yerel özerkliğin genel kabul gördüğü Avrupa Birliği ülkelerinde merkezi yönetim-yerel yönetim ilişkilerini incelemektedir. Kamu yönetiminin etkinliğinin ve yönetime katılma olgusunun daha da önem kazandığı günümüzde, yönetimler arası ilişkilerin yeniden ele alındığına ve bu bağlamda merkezi yönetim-yerel yönetim ilişkilerinin rasyonel bir zemine oturtularak, her iki yönetim düzeyinin işlevsel kılınmaya çalışıldığına tanık olunmaktadır. Merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki ilişkiler, siyasi, toplumsal ve ekonomik yapılar tarafından belirlenmekte, dolayısıyla bu ilişkinin doğası, bir toplumun geçmişten getirdiği birikimlerin bir sonucu olarak oluşmaktadır. Bu konudaki Avrupa deneyiminin tarihi bir perspektifte ele alındığı ve bugünkü durumun tartışıldığı çalışmada, sözü edilen ilişkiler; görev ve yetki paylaşımı, gelir bölüşümü ve idari vesayet kriterleri çerçevesinde analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Merkezi Yönetim-Yerel Yönetim İlişkileri, Görev ve Yetki Paylaşımı, Gelir Bölüşümü, İdari Vesayet.

 

Yazının Tamamı İçin Tıklayınız…

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu