ORTA GELİR TUZAĞI: DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ

Hicran KASA

Öz
“Orta Gelir Tuzağı” kavramı, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi başaramamış ve aynı kişi başına düşen milli gelir seviyesinde çok uzun yıllar takılı kalmış ülkeleri nitelendirmektedir. Bu çalışmada, seçilmiş OECD ülkelerine yönelik; Ar-Ge harcamaları, yurtiçi tasarruf oranları ve yüksek teknoloji ürün ihracatının ekonomik büyüme üzerine etkileri araştırılmıştır. Söz konusu değişkenler, dinamik CCEGM modeli kullanılarak analiz edilmiştir. 20 OECD ülkesinin 1995-2015 verilerinden yola çıkılarak oluşturulan panel veri sonucunda, beklentiye uygun olarak değişkenler arası pozitif sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca, söz konusu 20 ülkenin büyüme performanslarında en yüksek etkiye sahip olan değişken Ar-Ge harcamaları iken Türkiye özelinde değerlendirildiğinde en yüksek etkiye sahip değişkenin yurtiçi tasarruflar olduğu sonucuna varılmıştır. Bu bağlamda, Türkiye gibi orta gelirli ülkelerde Ar-Ge harcamalarının artırılmasına yönelik yapılacak yatırımların, uzun dönemde katma değeri yüksek mal ve hizmet üretimini ve ihracatını artıracağı gerçeğinden yola çıkarak öncelikli olarak yurtiçi tasarrufları artırmaya yönelik politikalara önem verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Orta Gelir Tuzağı, CCEGM, OECD, Türkiye, Dünya Bankası

Devamı için Tıklayınız

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu