Orta Doğu’da Vehhabi – Şii Mücadelesi

Yıldırım DENİZ

Öz

Günümüzde Orta Doğu’da yaşanan gerginliklerin en başında yer alan  İran ve Suudi Arabistan arasındaki gerginliği tanımlamada kullanılan Sünni-Şii çatışması ifadesi, esasında bu durumu tam olarak karşılamamaktadır. Şii nüfus haricinde kalan İslam dünyasının çok geniş bir kesimini ifade eden Sünni kavramı yerine, bu gerginliği anlatmak üzere Selefi-Şii veya Vehhabi-Şii ifadesi kullanılmalıdır. Zira tarihsel arka plana bakıldığında ve günümüzdeki örnekleri incelendiğinde Şiiler ile esas çatışma yaşayanların diğer Sünni gruplar olmadığı, Selefiler ve özellikle de son dönemde Vehhabiler olduğu görülecektir. Bu çalışmada Selefi-Şii çatışmasının hem tarihsel arka planı anlatılacak hem de günümüzde Suudi Arabistan ve İran merkezli yaşanan çatışmalar analiz edilecektir.

Anahtar kelimeler: Suudi Arabistan, İran, Vehhabilik, Şiilik, Selefi-Şii çatışması

Devamı İçin Tıklayınız…

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu