ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA ÜLKELERİNDE SAVUNMA HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME

Işın ÇETİN
Simla GÜZEL

Öz
Ekonomik olarak çeşitli bir bölge olan Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA), ekonomik gelişmenin çeşitli aşamalarında olan ve son derece farklı doğal kaynaklara ev sahipliği yapan, ortak bir mirasa sahip ülkeler ile nitelenir. Bölgedeki ülkelerin büyük çoğunluğu askeri veya sivil çatışmalar yaşamıştır. Bunlar olağanüstü sayıda insanın acı çektiği ve ekonomik kayıplar ile sonuçlanan çatışmalardı ve bölge ulusları birçok gelişme fırsatını heba etti. Bunlar olağanüstü sayıda insanın acı çektiği ve ekonomik kayıplar ile sonuçlanan çatışmalardı ve bölge ulusları birçok gelişme fırsatını heba etmiştir. Nitekim ulusal bütçelerin önemli bir kısmı, askeri harcamalar için kullanılmaktadır. Askeri harcamalar ekonomi için hem fayda hem de maliyet oluşturur.
Bu çalışmada Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerindeki askeri harcamalar ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki 1990-2017 dönemi için panel ekonometrik modeller kullanılarak yapılmıştır. Bu çalışmada, altyapının ekonomik büyüme üzerinde olumsuz ve oldukça önemli bir etkiye sahip olduğu bulunmaktadır. Katsayı -0.068’dir, bu da askeri harcamanın bir puanlık artmasının, ekonomik büyümede yaklaşık 0.06 puanlık bir azalmaya yol açtığı anlamına gelir.

Anahtar Kelimeler: Askeri harcamalar, MENA, Ekonomik büyüme, Panel veri analizi, Dinamik panel veri

Devamı için Tıklayınız

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu