OECD ÜLKELERİNİN SAĞLIK SEKTÖRLERİNİN ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Yağmur TOKATLIOĞLU
Ceren Büşra ERTONG

Öz
Günümüzde sağlık alanındaki gelişmeler giderek artmakta ve buna bağlı olarak ülkeler bütçelerinin önemli bir kısmını sağlık hizmetlerine ayırmaktadır. Bu durum ise sağlık harcamalarının daha etkin ve verimli şekilde kullanılmasını gündeme getirmektedir. Sağlık sektörlerinin performansının ölçülmesi politika yapıcılar için değerli bir araç olmaktadır. Bu çalışmada, ‘OECD Health Data 2016’ ile Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) sağlık göstergelerinden yararlanılarak sağlık alanında etkin olan ve olmayan İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) üye ülkelerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, üretilen mal ve hizmet açısından birbirine benzer karar verme birimlerinin göreli etkinliklerinin ölçülmesi amacıyla geliştirilmiş ve parametrik olmayan etkinlik yöntemi olan Veri Zarflama Analizi tekniği kullanılacaktır. Çalışmanın ilk bölümünde OECD ülkelerinin sağlık sektörlerinin karşılaştırılmasına, ikinci bölümünde benzer çalışmalara, üçüncü bölümünde veri ve değişkenlere yer verilecektir. Son bölümde analiz sonuçlarına yer verilecek, sağlık açısından etkin olan-olmayan OECD ülkeleri tespit edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Veri Zarflama Analizi, Etkinlik Ölçümü, Türkiye, OECD, Sağlık Sektörü

PDF

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu