Neorealist Yaklaşımdan Vekalet Savaşlarının Analizi; Suriye Krizi Örneği

VAHİT GÜNTAY
Dr. Öğretim Üyesi,
Karadeniz Teknik Üniversitesi, İ.İ.B.F.,
vahit.guntay@ktu.edu.tr
ORCİD: 0000-0003-0645-8023

Öz
Bu çalışmanın amacı son dönemde yükselen bir tartışma olarak vekalet savaşlarını ve Suriye Krizi’ni uluslararası ilişkilerin neorealist perspektifinden analiz etmektir. Vekalet savaşlarının tipik örneklerinden birisinin yaşandığı Suriye Ortadoğu’nun en kozmopolit ülkelerinden birisidir ve Arap Baharı’nın etkilediği en stratejik aktörler arasındadır. Metodolojik anlamda örnek olay olarak Suriye Krizi’nin seçilmesi dinamiklerinin bu çalışmaya uygun olması ile ilgilidir. Sonuç olarak çalışma, aktörlerin doğal bir reaksiyon olarak Suriye’de çatışma içinde olduğunu göstermektedir. Bunun sebebi uluslararası alanın sistematik bozukluklarından ve diplomasinin evriminden kaynaklanmaktadır. Suriye Krizi uluslararası ilişkiler açısından, devletlerarası sistemsel değişikliklerin sürekli olacağını da ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler: Vekalet Savaşları, Neorealizm, Realizm, Uluslararası İlişkiler, Suriye Krizi

PDF

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu