Munise Tuba Aktaş – ÜCRET ODAKLI ULUSLARARASI İŞGÜCÜ HAREKETLİLİĞİNİN İŞGÜCÜ PİYASALARINA ETKİLERİ

Özet

Uluslararası işgücü hareketliliği, çoğunlukla göç alan ülke konumundaki gelişmiş ülkeler açısından iktisadi boyutuyla geniş bir tartışma ortamı bulmaktadır. Bu çalışmada, ücret odaklı işgücü göçünün ekonomik etkilerinin göç alan-göç veren ülkeler açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışma, uluslararası işgücü göçünün işgücü piyasası üzerindeki kısa dönemli ve statik ekonomik etkilerini ortaya koymanın yanında; dinamik ve uzun dönemli etkilerini de tartışarak literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Göçün işgücü piyasalarına etkisini irdelediğimiz neoklasik analizde, uluslararası göçün göç alan ülkede ekonominin çıktı düzeyini yükselttiği ancak etkinlik kazanımlarını toplumda adil bir biçimde dağıtmadığı anlaşılmaktadır. Göç veren ülke açısından konu incelendiğinde ise, yerli işgücünün ücret düzeyinin yükseldiği, sermayedarın ise göçten olumsuz yönde etkilendiği görülmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası İşgücü Hareketliliği, Göç Teorileri, Göçün Ekonomik Etkileri, Neoklasik Analiz, İşgücü Piyasası

 

 

Yazının Tamamı İçin Tıklayınız…

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu