Metropoliten Yönetimlerde Hizmet Sorumluluklarının Paylaşımı ve Finansmanı

Ülkü ARIKBOĞA

Öz
Günümüzde büyük ölçekli ve yoğun nüfuslu metropoliten kentlerin yönetiminden sorumlu olan yönetim birimleri, planlama, su ve kanalizasyon, ulaşım, altyapı, hava kirliliği ile mücadele, konut gibi bir dizi sorunla karşı karşıyadır. Belirtilen sorunların çözümü ve metropoliten alanlarda artan ve çeşitlenen hizmet talebinin etkin bir şekilde karşılanabilmesi noktasında metropoliten alanların nasıl yönetileceği konusu önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan farklı yönetim otoriteleri arasında hizmet sorumluluklarının nasıl paylaşılacağı ve hizmetlerin hangi kaynaklarla finanse edileceği bu konuda çözüme kavuşturulması gereken diğer sorunlardır. Makalede, metropoliten yönetimlerde hizmet sorumluluklarının çeşitli yönetim kademeleri arasında paylaşımı ve finansmanı konusu analiz edilmeye çalışılmıştır. Makale kapsamında, öncelikle literatürde metropoliten alanların yönetimi konusunda çeşitli uygulamalardan yola çıkılarak geliştirilen yönetim modellerinden bahsedilmiştir. Daha sonra metropoliten alanlarda hizmet sorumluluklarının çeşitli yönetim kademeleri arasında nasıl paylaştırıldığına bakılmıştır. Son olarak metropoliten yönetimlere sağlanan finansman kaynakları incelenmiştir. Metropoliten yönetimlerdeki hizmet paylaşımı ve finansman konusu, hem teorik olarak, hem de farklı ülkelerdeki çeşitli metropol örneklerinden yola çıkılarak incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Büyükşehir, Metropoliten Yönetim Modelleri, Hizmet Paylaşımı, Koordinasyon, Metropoliten Yönetimlerin Finansmanı

Click for the entire Article…

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu