Meşdi İsmayilov – Bir Tahayyül Olarak Kültürel Travma ve “Soykırım” Retoriği

Özet

Son dönemlerde “soykırım” iddiaları Diaspora’nın öncülüğü ve Ermenistan devletinin
büyük katkılarıyla ciddi bir uluslararası kamuoyu oluşturma retoriğine dönüştü-
rülmüştür. Bir tarafıyla “soykırım” iddiaları tarih ve ulusal kimliğin belirleyici unsuru
olarak görülmekte, diğer tarafıyla ise küresel siyaset açısından etkin bir propaganda
aracı şeklinde kullanılmaktadır.
Makale kapsamında yapılan analiz, bu genel görünümü içerisinde “soykırım” söyleminin
sosyolojik arka planına ışık tutmaya çalışmaktadır. Çünkü ortak hafıza ve
kolektif kimlikle ilgili herhangi bir büyük söylem, olayın temsil sürecine aktarılmasıyla
kazandığı toplumsal anlamla alakadar bir meseledir. Olaylar değil, onların
toplumsal temsile yansıyan görünümleri anlam üretirler. Bu ilişkisellikte “soykırım”
retoriği, Ermeni topluluğu üyelerinin ‘1915 olayları’ nedeniyle maruz kaldıklarını
düşündükleri travmatik etkilerin anlamının sosyolojik inşa sürecine yansıtılmasıdır.
Retorikle ilgili toplumsal algıların oluşmasına etki gösteren sosyo-kültürel etkenler
irdelenmelidir. Bu perspektiften ele alınan konu “kültürel travma” kavramsallaştırması
çerçevesinde çözümlenecektir.
Anahtar Kelimeler: Kültürel Travma, Retorik, Ulusal Kimlik, Taşıyıcı Gruplar, Temsil–Anlam
İlişkiselliği

 

Yazının Tamamı İçin Tıklayınız…

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu