Mehmet Sait Dilek – Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Ermenistan ve Türkiye’ye Yönelik Dış Politika Tutumları

Özet

Tarihsel arka plan bağlamında hem Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) hem de
Ermenistan güçlü ilişkilere sahiptirler. 18 Mart 1992 tarihinde diplomatik ilişkilerin
kurulduğuna dair protokolün imzalanmasıyla birlikte ilişkileri daha da çeşitlendiren
ve güçlendiren (Turizm, Kültür, Eğitim, Bilim, Askeri ve Askeri Teknik, Tarım, Sağlık,
Tıp Alanlarında vb.) anlaşmaların imzalanmaya başladığı göze çarpmaktadır. GKRY
ile Ermenistan arasındaki siyasi ilişkilerin profiline bakıldığında ise adı geçen iki
devletin, Türkiye aleyhine siyaseten birbirlerine yakın durdukları hatta doğal bir
müttefik gibi hareket ederek birçok defa dış politika tutumlarında indirgemeci bir
yaklaşım benimsedikleri göze çarpmaktadır. Bu çalışmada dış politika aktörlerinin
bu şekilde davranmasına etki eden faktörlerin neler olduğu sorusuna mevcut
kaynaklar ışığında cevap aranacaktır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Ermenistan, Resmi
Ziyaretler, Stereotip

 

Yazının Tamamı İçin Tıklayınız…

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu