Mehmet Kanatlı – Chantal Mouffe’un Radikal Demokrasi Projesi Üzerine Bir Değerlendirme

Özet

XX. yüzyılın sonunda Batı kaynaklı Liberal Demokrasinin dünya genelinde yaygınlaşmaya başladığını görmekteyiz. Fukuyama’nın, Berlin Duvarının yıkılmasının ardından genel olarak liberalizmin özelde ise Liberal Demokrasinin dünyada zaferini ilan edeceği öngörüsünün aksine, çeşitli entelektüel çevreler Liberal Demokrasi ve kurumlarının XXI. yüzyılın çoğulcu toplumunun içinde bulunduğu krizle baş edebilmesinin zor olacağını ileri sürmektedirler.

Bu yazıda genel olarak farklı çevrelerden Liberal Demokrasi eleştirisi yapanlara değinmekle beraber özel olarak Chantal Mouffe’un perspektifinden liberalizm/Liberal Demokrasi krizi ve ona alternatif olarak getirdiği Radikal Demokrasi anlayışı ortaya konmaya çalışılacaktır. Mouffe, projesini Liberal Demokrasiye yönetilen eleştiriler, Liberal Demokrasi ve Müzakereci Demokrasi eleştirisi üzerinden yürüttüğünden çalışma öncelikle Mouffe’un Liberalizme ve Liberal Demokrasi alternatifi olarak öne sürülen Müzekareci Modele yaptığı eleştirileir ve sonrasında da bu eleştiriler üzerinden geliştirdiği Radikal Demokrasi Projesini ve bu projenin eksikliklerini kapsamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Radikal Demokrasi, Antagonizma, Agonizm, Çok-Parçalı Özne, Radikal Demokratik Yurttaşlık, Agonistik Demokrasi, Etik-Politik Prensipler, Eş Değerlik Zinciri

 

Yazının Tamamı İçin Tıklayınız…

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu