Liberal Milliyetçilik ve Türk Milliyetçiliği: Bir Dikotomi Mi Yoksa Uygulanabilir Bir Argüman mı?

M. Akif ÖZER

Ufuk AYHAN

 İbrahim İRDEM

Öz

Siyasal literatürde genellikle liberalizm ve milliyetçilik kavramları çoğu zaman birbiri ile çatışan iki fenomen olarak telâkki edilmektedir. Bu çelişki halini yaratan argümanlara baktığımızda: liberalizm; insanın bireysel özgürlüğünün en önemli siyasal değer olduğunu savunurken; milliyetçilik ise, ırk, kültür veya komüne ait başka özdeşliklere dayanan kolektif taleplere öncelik vermektedir. Liberalizm insanın seçme hakkını desteklerken, milliyetçilik ise kişisel tercihe dayanmayan şeylere önem vermektedir. Ayrıca, liberalizm-milliyetçilik ilişkisindeki ihtilafların bir diğer boyutu her iki kavramın öncelik verdiği değerlerden ziyade birbirlerine yönelttikleri eleştirilerden de kaynaklanmaktadır.

Bu çalışma üç bölüme ayrılacak olup; çalışmanın birinci bölümünde “liberalizm-milliyetçilik arasındaki pozitif bağın nasıl örüldüğüne” cevap aranacaktır. Çalışmanın ikinci bölümünde Türk milliyetçiliğinin gelişme aşamasına ve Batı’ya kıyasla ayırt edici özelliğine yer verilecek; üçüncü bölümde ise Türk siyasi hayatında liberal olarak nitelendirilen birtakım gelişmelere ve düşünürlere yer verilerek; Türkiye’de liberalizm eleştirisi bağlamında liberal milliyetçiliğin ne oranda mümkün olduğu tartışılacaktır.

Anahtar Terimler: Liberalizm, Milliyetçilik, Liberal milliyetçilik, Siyasal hayat, Pozitif bağ

Devamı İçin Tıklayınız…

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu