KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNİN ÜRETİM KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Gönül KAYA ÖZBAĞ

Öz
Bu çalışmada, çalışanların Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) algısının Üretim Karşıtı İş Davranışları (ÜKİD) üzerindeki etkileri araştırılmaktadır. Araştırma hipotezleri, Kocaeli’nde faaliyet gösteren denizcilik işletmelerinde çalışan, 117 kişiden elde edilen verilere regresyon analizleri yapılarak test edilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırma sonuçları, çalışanların KSS algısı ile ÜKİD’nın başkalarına zarar verme ve geri çekilme boyutları arasında anlamlı ve negatif yönde bir ilişki olduğunu desteklemektedir. Diğer yandan, çalışanların KSS algısı ile ÜKİD’nın üretimden sapma, sabotaj ve hırsızlık boyutları arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Üretim Karşıtı İş Davranışları

Devamı için Tıklayınız

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu