Kuruluş Yıllarında Şeker Sanayi Ve Devletin Amaç Fonksiyonu

Dr. Merter MERT

Öz

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de cumhuriyetin kuruluş yıllarında bir fail olarak devletin davranışını iktisadi açıdan araştırmaktır. Bu amacın temelinde ise 1923-1938 döneminde Türkiye’nin iktisadi kalkınmasının, iktisadi tasarım ile açıklanmasını olanaklı kılacak bir yaklaşım oluşturmak yatmaktadır. İktisadi tasarımda önce amaç daha sonra amaca uygun mekanizma tasarlanır. Bu çalışmada, Türkiye’de cumhuriyetin kuruluş yıllarındaki iktisadi tasarıma ilişkin yalnızca amaç fonksiyonuna dair tespitler yapılması hedeflenmiştir. Çalışmanın kapsamı yalnızca şeker sanayi ile sınırlandırılmıştır ve devletin şeker sanayindeki davranışının kalkınma sürecindeki genel davranışa aykırı olmadığı kabul edilmiştir. Devletin iktisadi açıdan davranışını açıklayabilmek amacıyla şeker sanayine ilişkin hemen hemen tüm kanun metinleri ve önemli raporlar, arşiv çalışması da yapılarak incelenmiş ve kanun metinlerinin ve raporların hangi amaca yönelik olduğu saptanmaya çalışılmıştır. Ayrıca döneme ilişkin ilgili iktisadi veriler de sunulmuştur. Çalışma ile şeker sanayine ilişkin tespitlere dayanarak hedefler belirlenmiş ve bu hedeflerin ima ettiği amaçlar ortaya çıkarılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kalkınma, Büyüme, İktisadi Tasarım, Devlet, Şeker Sanayi

Devamı İçin Tıklayınız…

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu