Küresel Terör Çağında Ulus Devletin Artan Önemi

Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Çağlar KURTDAŞ

Öz

Günümüzde yaşanan hızlı değişim ve dönüşümleri açıklayan kavramların başında küreselleşme gelmektedir. Sınırların ortadan kalktığı ve dünyanın birbiriyle bağlantılı tek bir yer olarak algılandığı süreci anlatan küreselleşme, eskisinden farklı bir dünya inşa etmektedir. Küreselleşme tüm dünyada ekonomik, siyasi ve sosyo-kültürel yapıda değişim ve dönüşümler yaratmaktadır. Bu dönüşümlerden etkilenen yapıların başında ulus devletler gelmektedir. Küreselleşme doğası gereği ulus devleti ve ulus devletin egemenlik anlayışını aşındırmaktadır. Küreselleşme ile birlikte ortaya çıkan gelişmeler ulus devlet üzerinde bir baskı yaratırken bir yandan da ulus devletlerin geleceğini tartışmaya açmıştır. Ancak küreselleşmenin yarattığı istikrarsızlık ve parçalanmışlık, dünyayı yeni bir kaos ve çatışma ortamına itmektedir. Özellikle küresel terörün yükselişi bu çatışma ortamında ulus devletlerin güvenlik ve istikrarı sağlamadaki önemini daha da artırmıştır.  Bu çalışma küreselleşme sürecinde ulus devletlerin yapısında meydana gelen değişmeleri ve ulus devletlerin geleceğine dair yapılan tartışmaları kendisine konu edinirken, bir yandan da küresel terör çağında ulus devletin artan önemine vurgu yapmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Ulus Devlet, Egemenlik, Küresel Terör, Küresel Göç

Devamı İçin Tıklayınız…

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu