Küresel Politikaların Belirlenmesinde Çok Uluslu Şirketlerin Rolü ve Önemi

ÜNAL ACAR
Dr., Kamu Yönetimi ve
Siyaset Bilimi,
uacar1@hotmail.com
ORCİD: 0000-0002-6144-7186

Öz
Dünya ekonomisinde ve siyasetinde önemli bir konuma gelen “Çok Uluslu Şirketler”, günümüzde hem siyaset bilimciler hem de ekonomistler için araştırma konusu olmuştur. Ekonomik ve siyasi bakımından daha da güçlenen çok uluslu şirketlerin gücü, ulus devletlerin gücü ile kıyaslanır duruma gelmiştir. Bazı yazarlar çok uluslu şirketlerin, ulus devletlerin sahip olduğu yasama, yürütme, yargı ve silahlı kuvvetlere sahip olmadıklarından ulus devletlerin hâlâ politik ve ekonomik güç olarak etkisini sürdürdüğünü iddia ederler. Bazıları ise çok uluslu şirketlerin sahip oldukları ekonomik varlıklar ve ulus devletlerin karar alma süreçlerini etkileyebilme güçleri ile ulus devletlerin egemenlik alanını önemli ölçüde sınırladığını ileri sürerler. Bu çalışmanın amacı; ekonomik bir olgunun sadece kendisi ile değil, aynı zamanda, siyasal yönleriyle de incelenmesi ile ilgilidir. Ayrıca, çok uluslu şirketlerin organizasyon yapıları ile Dünya Bankası, International Monetary Fund (IMF) ve Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) gibi uluslararası ekonomik kuruluşlarla ilişkileri incelenmiştir. Çalışmanın bir bölümünde Türkiye ile ilgili değerlendirmelere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çok Uluslu Şirketler, Güç, Ulus Devlet, Yeni Dünya Düzeni, Egemenlik

PDF

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu