Kentsel Güvenliğin Sürdürülebilirliğinde İleri Teknolojilerin Kullanılması: Coğrafi Bilgi Sistemleri

İmam Bâkır KANLI
Burak KAPLAN

Öz
Güvenlik hiç şüphesiz sadece bireyler için değil aynı zamanda siyasal unsurları barından devletler için de medeniyetini sürdürebilmek adına yaşamsal bir unsurdur. Dolayısıyla, egemen bir devlet olmanın şartlarından biri olan güvenlik, bir uygarlığın; kültürel, ekonomik, sosyal ve politik yapısı gibi unsurlarını beslemeye izin veren bir yapı taşıdır. BM tarafından sağlanan verilere göre, insanlığın yarısı şehirlerde yaşıyor ve 2030 yılında bu nüfusun %60’ı şehirlerde yaşıyor olacak. Kentsel alanda yaşanan bu yığılma süreçleri güvenlik olgusunu öne çıkarmaktadır. Sistemci bir bakış açısıyla, bir ülkenin güvenliğinin onun şehirlerinin güvenliğine bağlı olduğu söylenebilir. Kentsel düzeyde suç oranının önlenmesi veya en azından azaltılması, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında daha önemli hale gelmektedir. Bu bağlamda, donanım ve yazılım içeren teknolojik donanımlar, suçların önlenmesinde ve güvenlik yönetimini daha kolay hale getiren kontrol mekanizmalarının sağlanmasında büyük rol oynamaktadır. Yüz tanıma sistemleri, plaka tanıma sistemleri, elektronik izleme sistemleri bu güvenlik sistemlerinden sadece birkaçıdır. Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), uzman kişilerin suçları önlemek amacı ile benzetim için tematik haritalar üretmesini sağlayan yeni nesil bir kavramdır. Bu çalışmanın amacı, kentsel alanda işlenen suçların önlenmesinde CBS kullanımının önemini bir model önerisi yaparak ortaya koymaktır. Çalışmanın kapsamı, CBS’nin güvenlik yönetiminde kullanımı ve Türkiye ve Dünyadaki uygulamaları ile sınırlıdır. Bu araştırmada önerilen model SWOT Analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir. Çalışma bazı önerilerde bulunarak sonuçlandırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Kent, Güvenlik, Kent Güvenliği, Coğrafi Bilgi Sistemleri

Click for the entire Article…

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu