KALICI DURGUNLUKTAN FİNANSAL DÖNGÜYE: KÜRESEL KISITLAR ve TCMB’NİN POLİTİKA AÇMAZLARI

Metin ÖZDEMİR

Öz
Gelişmiş ülkelerde, Büyük Resesyondan çıkışın güçlü olmamasının nedenleri üzerine halen süren bir tartışma söz konusudur. Kalıcı durgunluk hipotezi, sorunu yapısal talep eksikliğine dayalı olarak açıklamaktadır. Finansal döngü durgunluğu görüşü ise çıkışın zayıflığını, Büyük Sakinlik döneminde izlenen iktisat politikalarının bir sonucu olarak ortaya çıkan finansal döngünün, aşırı büyümesi ile ilişkilendirmektedir. Finansal döngünün ayrıca küresel bir boyutu da vardır. Küresel finansal döngü (KFD), gelişmiş ülke merkez bankalarının küresel finansal kriz sonrası izlediği konvansiyonel olmayan para politikalarına bağlı olarak gerçekleşen sermaye akımları, varlık fiyatları ve kredi büyümesinin birlikte hareketini kapsar. KFD, yükselen piyasa ekonomileri merkez bankalarının para politikasını sınırlamakta ve esnek kur rejiminin varlığı, makroekonomik istikrarı sağlamak için yeterli olmamaktadır. Bu açıdan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da bir istisna değildir. KFD, fiyat istikrarı, finansal istikrar ve büyüme arasında TCMB için belirli politika açmazlarına yol açmaktadır. Bu çalışma, söz konusu açmazları tartışmayı ve kriz sonrası dönemde küresel sınırlamaların TCMB üzerindeki etkilerini ele almayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kalıcı Durgunluk, Finansal Döngü Durgunluğu, Küresel Finansal Döngü, Fiyat İstikrarı, Finansal İstikrar, Para Politikası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Ekonomisi

Devamı için Tıklayınız

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu