İSTATİSTİKİ VERİLER IŞIĞINDA CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA SİNOP’TA ÜRETİM SEKTÖRLERİ (1927-1935)

Nursal KUMAŞ

Öz
Osmanlı Devleti Dönemi’nde sancak statüsüyle Kastamonu vilayetine bağlı olan Sinop, Cumhuriyet Dönemi’yle birlikte ayrı bir vilayet statüsü kazanmıştır. Vilayetin idari ve demografik yapısında meydana gelen değişim, vilayetteki iş kollarının çeşitliliği ve işgücünün varlığıyla doğrudan ilişkilidir. Vilayetteki iş sektörleri arasında ilk sırayı; tarım-evcil hayvanlar-av ve balıkçılık almaktadır. Bu alanı sırasıyla; bina inşaatı, maden ürünleri-makine imalatı, ağaç ürünleri, dokuma ve maden çıkarma sanayi takip etmektedir. Çeşitli meslek grupları dışında sadece belirlenmiş meslek grupları açısından bakıldığında; 509 memur (erkek:487; kadın:22), 84 ordu mensubu, 36 hâkim, 21 PTT memuru ve 257 serbest meslek (erkek:225; kadın:32) sahibinin olduğu anlaşılmaktadır. Bu çalışmada, 1927 yılı sanayi sayımıyla, 1927 ve 1935 yılı nüfus sayımından elde edilen veriler ışığında, Sinop vilayetinin Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yıllarındaki mevcut ekonomik potansiyelinin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Her iki sayımdan elde edilen sonuçlar tablolar aracılığıyla karşılaştırılarak ortaya çıkan değişim anlamlandırılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sinop, Cumhuriyet Dönemi Sinop, Sinop Ekonomisi, Sinop Üretim Sektörleri, Sinop İstatistiki Veriler

Devamı için Tıklayınız

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu