İsmail Şahin & Oğuz Düzgün – TÜRKİYE’YE GERÇEKLEŞTİRİLEN ORTADOĞU KAYNAKLI ZORUNLU GÖÇLERİN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ: 1979-2014 ARASI

Özet

Savaşlar, iç çatışmalar, doğal afetler gibi gerekçelerle insanların daha önce ikamet ettikleri yerleşim yerlerini terk etmeye mecbur kalmaları ya da göç etmeye zorlanmaları sebebiyle gerçekleşen göçleri ifade etmek için kullanılan zorunlu göç kavramı, gönüllü göç olarak adlandırılan isteğe bağlı göçün karşıtı bir anlamı içinde barındırır. Türkiye Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları ortasında doğal bir köprü konumundadır. Gerçekleşen bu göçlerin büyük bir kısmı zorunlu göç niteliğindedir. 1951 Cenevre Sözleşmesine imza atan Türkiye mültecilerin iltica hakkını tanımıştır. Fakat Türkiye bu sözleşmeyi imzalamak için bazı özel şartlar öne sürmüştür. Doğu ülkelerinden gelen sığınmacıların mülteci statüsüne dahil edilmemesi bu şartlardan birisidir. Çalışmanın konusu olan Ortadoğu kaynaklı zorunlu göçler de bu kapsamdadır. Bu çalışmada 1979 sonrası İran, Irak ve Suriye kaynaklı göçlerin tarihi geçmişi ve Türkiye üzerindeki sosyo-ekonomik etkileri üzerinde durulacaktır. Çalışmada genel olarak Ortadoğu merkezli “zorunlu göçlerin” Türkiye üzerindeki toplumsal ve ekonomik etkileri üzerinde durulacaktır.

 

Anahtar Kelimeler: Ortadoğu, Mülteci, Zorunlu Göç, Sosyo-Ekonomik Etki.

 

 

Yazının Tamamı İçin Tıklayınız…

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu