İSLAM’DA VE MÜSLÜMAN DOĞU TOPLUMLARINDA SİVİL TOPLUM VE DEMOKRASİ KAVRAMINA İLİŞKİN TARTIŞMALAR

Tuba GÜN

Öz

Bu çalışmanın amacı, sivil toplum ve demokrasi kavram ve uygulamalarının İslam’ın temel ilkeleriyle ilişkisini ortaya koyan çalışmalara ilişkin bir literatür vermektir. Sivil toplum ve demokrasi kavramları ilk ortaya konulduklarından bu yana farklı anlam çerçevelerinde yorumlanmış olsalar da etimolojik olarak Antik Yunan’a dayandıkları için genellikle Batı’ya referansla ve Doğu (İslam) karşıtlığı üzerinden okunmaktadırlar. Bu okuma, birçok tartışmayı da beraberinde getirmiştir. Bu çalışma, sivil toplum ve demokrasi kavramlarının teorik olarak İslam’da ve pratik olarak Müslüman Doğu toplumlarında herhangi bir karşılığının olup olmadığı sorusuna verilen cevapları ele almakta ve bunları sınıflandırmaya çalışmaktadır. Bu çerçevede, sivil toplum ve demokrasi kavramlarının İslam’da bir karşılığının olduğu, bu kavramlarla İslami değerler arasında herhangi bir uyuşma olmadığı ve İslami ilkeler ve Müslüman toplumlarla bu kavramlar arasında kısmi ve bağlamsal bir ilişki olduğuna vurgu yapan üç temel kategori oluşturulmuştur. Sonuç olarak, sivil toplum ve demokrasi kavramlarının İslami ilke ve değerlerle uyumunun mevcut toplumsal değerler çerçevesinde ele alınması gereğine değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sivil Toplum, Demokrasi, İslam, Müslüman Doğu Toplumları, Batılı Toplumlar

 Makalenin Tamamı İçin Tıklayınız.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu