Hatice Şule Oğuz – KÜLTÜRLERARASI KARŞILAŞMALARIN UZAK İHTİMALİ: SIĞINMACILIK DENEYİMİNDE GAZİANTEP ÖRNEĞİ

Özet

Sığınmacılık, ağırlıklı olarak makro ölçekte ele alınan ve gündelik hayat ölçeği göz ardı edilen bir deneyimdir. Ancak zorunlu göç, sadece devletlerin sınırlarını ilgilendiren bir konu değil, gündelik hayatta sıradan insanların deneyimledikleri bir süreçtir. Bu çalışmada, Türkiye’de sığınmacılığın, gündelik hayatta kültürlerarası iletişim bağlamında nasıl deneyimlendiği incelendi. Çalışma iki temel soru ekseninde yürütüldü. Bu sorulardan ilki, Türkiye vatandaşı olarak tanımladığım yerleşiğin, ülke sınırlarının ötesinden zorunlu göçle gelen yabancıya ilişkin algısının ne olduğuydu. İkincisi ise, gündelik hayatta farklı kültürlerden gelmiş sığınmacılar ve yerleşik arasındaki kültürlerarası iletişimin nasıl deneyimlendiğiydi. Bu soruların yanıtları, yerleşiğin yabancı algısındaki banal milliyetçilik ve farklı kültürel grup üyelerinin gündelik hayattaki iletişimlerini, kültürlerarası karşılaşmalar, sosyal ilişki ağları, kültürlerarası iletişimin sınırlılığı, kültürlerarası iletişimde belirsizlik ve kaygının rolü çerçevesinde araştırıldı. Türkiye’ye gelen sığınmacılara İçişleri Bakanlığı’nca mecburi ikamet yeri olarak gösterilen şehirlerden biri olan Gaziantep’te, 20 Temmuz – 20 Aralık 2011 tarihleri arasında yürütülen alan araştırmasında, katılımlı gözlem, informal görüşme ve derinlemesine görüşme teknikleri kullanılarak, (hem sığınmacılar hem de yerleşik olmak üzere) alanın özneleriyle birlikte niteliksel veri üretildi.

Anahtar Kelimeler: Zorunlu Göç, Gündelik Hayat, Kültürlerarası Karşılaşmalar, Banal Milliyetçilik, Sosyal İlişki Ağları, Belirsizlik ve Kaygı, Gaziantep.

 

 

Yazının Tamamı İçin Tıklayınız…

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu