Hasan Köni – Geopolitical Games: Armenia, Turkey and the Great Powers

Özet

Çalışmada, Ermeni sorununun tarihsel gelişimi ana hatlarıyla aktarıldıktan sonra,
1957 yılından 1988 yılına kadar olan gelişmeler Sorbonne Üniversitesi’nde bu
konuda 1140 sayfalık bir doktora tezi yazmış olan Gaidz Minassian’ın tezinin özeti
olarak basılmış “Savaş ve Ermenilerin Terörü” adlı Fransızca yazılmış eseri temel
alınarak irdelenmiştir. Sonuç kısmında ise güncel gelişmeler dikkate alınarak büyük
güçlerin ve tarafların önümüzdeki dönemdeki olası tutum ve tezleri hakkında
çıkarımlarda bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Jeopolitik Oyunlar, Ermenistan, Türkiye, Büyük Güçler, Ermeni
Sorunu.

 
Click for all the article …

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu