Yerel Yönetimlerin Mültecilere Yönelik Yenilikçi Uygulamaları: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Örneği

SÖNMEZ ALVANOĞLU
Doktora Öğrencisi,
İstanbul Üniversitesi,
Siyasal Bilgiler Fakültesi,
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi.
sonmezalvanoglu@hotmail.com
ORCİD: 0000-0003-0975-0062

Öz
Suriye’de senelerdir devam etmekte olan savaş, yüz binlerce insanın ölümüne ve hafızalarımıza kazınan trajik sahnelerle birlikte milyonlarca insanın yerinden, yurdundan olup, güvenli bir yaşam arayışına yönelmesine neden olmuştur. Suriye savaşı, dünya tarihinde bu denli yıkıcı sonuçları olan pek az kırılma noktasından biridir. Mülteci krizi, Suriye iç savaşının en trajik sonucu olmakla birlikte kitlesel göçün ve mülteci krizinin doğrudan etkilediği ülkeler arasında başı çeken Türkiye’de bu kitlesel göç, pek çok problemi de beraberinde getirmiştir. Bu kriz, başta barınma, sağlık ve eğitim olmak üzere, Türkiye’nin pek çok alanda yeni politikalar ve stratejiler üretmesini zaruriyet haline getirmiştir.
Bu çalışmada savaşın başladığı 2011 yılından bu yana, İstanbul, Hatay, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş, Mardin, Adana gibi illerle birlikte en çok Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapmakta olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin, bu kitlesel akına nasıl reaksiyon gösterdiği, ne tür strateji ve politikalar ürettiği, Suriyelilere yönelik çalışmaları, faaliyetleri ve mülteciler ile etkileşimi üzerine bir değerlendirme yapmak amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Göç, Mülteci, Suriyeliler, Yerel Yönetimler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

PDF

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu