SOĞUK SAVAŞ SONRASI AVRUPA’DA ARTAN İSLAMOFOBİ

Umut KEDİKLİ

Mehmet AKÇA

Öz

Soğuk Savaş’ın bitmesiyle yıkılan iki kutuplu sistemde, karşıt ideoloji olan komünizmin yerine konulması gereken bir düşmana ihtiyaç duyulmuştur. Avrupa’da özellikle 11 Eylül 2001 terör saldırılarının ardından İslam’a ve müslümanlara karşı artan önyargı, Avrupa’da gerçekleşen terör eylemlerinin ardından doruğa çıkmış; 2000’li yılların sonlarında Avrupa’yı sarsan ekonomik bunalımın artan göçmen krizine bağlanmasıyla da radikal bir hale dönüşerek yeni bir düşman yaratılmıştır. Bu dönemde önyargıların kalıcı kodlamalara dönüşmesine katkı sağlayan aşırı sağ partilerin tüm kıtada önlenemez yükselişi de Avrupa’da ırkçılığın yeni bir yüz kazanmasına neden olmuştur. “İslamofobi” olarak tanımlanan bu yeni yüz, Avrupa’da yaşayan müslüman toplulukların fertlerine karşı terörist gözüyle bakma gibi ayrıştırıcı ve ötekileştirici bir söylemi de içinde barındırmaktadır. II. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’da çatışmaların tekrar yaşanmaması için ortak bir Avrupalı kimliği oluşturma projesini de baltalayacak şekilde üretilen bu yeni ideolojik karşıtlığı, küreselleşme sürecinin olumsuz etkilerinin de tetiklediği bir gerçekliktir. Avrupalı devletlerin ve AB’nin islamofobik hareketleri baskılamaması halinde, kıta genelinde çatışma ve şiddet eylemlerinin artarak devam edeceği de düşünülmektedir. Bu çalışmada da Avrupa’nın kronik bir hastalığı olan ırkçılığın son dönemde islamofobi üzerinden yeniden tırmanışa geçtiği ortaya konmaktadır. Irkçılık üzerinden islamofobinin gelişimi, tarihsel arka planı ve Avrupa’daki siyasi ve ekonomik gelişmelerin islamofobiye olan etkisi de çalışmada analiz edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Avrupa’da Irkçılık, İslamofobi, Yabancı Karşıtlığı, Küreselleşme, Avrupalı Kimliği, Konstrüktivizm, Kimlik İnşası.

 Makalenin Tamamı İçin Tıklayınız.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu