E-DEVLET VE SİBER TERÖRİZM: KAVRAMSAL ÇERÇEVE, TEORİK TARTIŞMALAR VE OLASI ÇÖZÜMLER

Mahir TERZİ

Öz
Teknoloji, siber terörizm olarak nitelenen yeni bir tür terörizm ortaya çıkarıyor. Geleneksel manada terörizm için sadece bir propaganda aracı değil, ama aynı zamanda siber alana gömülü bir mantığı ifade eden siber terörizm, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde, e-devletin güvenliği için daha fazla dikkat gerektiriyor. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı, katılımcı demokrasi için bir model ve genel çerçeve sunan Aktör Ağ kuramı çerçevesinde, e-devlet ve siber terörizm arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaçla öncelikle e-devletin ne olduğu açıklanmış, ardından yeni bir tanım üretilerek siber terörizm tanımlanmıştır. Metodolojik açıdan konuşmak gerekirse, e-devleti tanımlamada ve anlamada betimsel bir analiz yapılmış olup, siber terörizm açısından da ilgili değişkenler dikkate alındığında tümevarım yöntemiyle yeni bir siber terörizm tanımı üretilmiştir. Son olarak Aktör Ağ Kuramı bağlamında, e-devlet ve siber terörizm arasındaki etkileşim, tümdengelim aracılığıyla tartışılmış ve nihayet bazı tespit, önlem ve tavsiyelere ilişkin düşüncelere yer verilmiştir. Bu önlem ve tavsiyeler; uzman personel istihdamı, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, marka antivirüs yazılımları için devlet desteği, siber risk sigortası, küresel işbirliği ve etik kodların oluşturulmasını içermektedir.

Anahtar Kelimeler: E-Devlet, Siber terörizm, Aktör ağ kuramı, BİT, Siber risk sigortası, Etik kodlar, Mor beyin, Uluslararası işbirliği

Devamı İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu