Düşük Maliyetli Alternatif Siyasal Katılım Biçimi: ‘90 Sonrası Genç Kuşağın Siyasal Kayıtsızlığı Mit mi Gerçek mi?

Dr. Öğr. Üyesi Serdar ÜNAL

Öz

Çalışmada yükseköğretim düzeyinde eğitim gören ‘90 sonrası kuşağı temsil eden örneklem üzerinden gençlerin kendilerinden önceki kuşaklara göre siyasal anlamda daha kayıtsız ya da ilgisiz oldukları argümanı sorgulanmaya çalışılmıştır. Bu yönde, çalışmada nicel ve nitel düzeyde elde edilen saha verileri temelinde gençlerin çevrimdışı geleneksel siyasal katılım eğilimleri ve maliyeti daha düşük ya da kolay olan yeni çevrimiçi dijital katılım olanaklarına yönelik eğilimlerini tespit etmek hedeflenmiştir. Ayrıca, çevrimiçi katılımın geleneksel katılım biçimlerini ne ölçüde ikame edebildiği siyasal ilgi, kayıtsızlık, sinizm ve slaktivizm kavramlarıyla ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın verilerine göre, gençlerin siyasal sinik tutumları veya ana akım politik uygulamalardan beklentilerinin düşük olması onları maliyeti yüksek olan geleneksel katılım biçimlerinden uzaklaştırmaktadır. Ancak, bu onların siyasal kayıtsızlıkları anlamına gelmemektedir. Gençler toplumsal sorunlara yönelik kaygılarını muhafaza ettikleri için kolay ve maliyeti düşük olan oy verme etkinliğine katılmakta, kendilerini kolayca ifade edebildikleri ve güçlü hissettikleri yeni katılım biçimi olarak dijital ağ temelli maliyeti düşük katılım etkinliklerine yönelmektedirler.

Anahtar Kelimeler: Yükseköğretim Gençliği, Çevrimiçi ve Çevrimdışı Siyasal Katılım, Siyasal Sinizm, Siyasal Kayıtsızlık, Düşük Maliyetli Siyasal Katılım Biçimi

Devamı İçin Tıklayınız…

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu