DÖVİZ KURLARI VE PETROL FİYATLARININ TÜRK DIŞ TİCARETİNE ETKİSİ

M.Büşra ENGİN ÖZTÜRK
Işın KIRIŞKAN

Öz

Döviz kuru ve petrol fiyatları bir ülkenin ticaret performansında önemli bir rol oynar. İster dışsal bir şok, isterse de bir politika sonucunda belirlensin, yerli para biriminin nispi değeri ve dalgalanmaları uluslararası ticaret, ödemeler dengesi ve tüm ekonomik performans üzerinde önemli bir etki yaratmaktadır. Bu çalışma, Türkiye’ nin dış ticaretinin 2010-2016 dönemi için Ameirka ve Euro Bölgesi için ayrı olarak analiz etmeyi amaçlamaktadır. Üç farklı regresyon tahmini yapılmıştır. Birincisi, Türkiye-Euro bölgesi dış ticareti üzerinde Euro’ nun etkisini analiz etmek için, ikincisi, Türkiye-ABD dış ticareti üzerinde Amerikan dolarının etkisini belirlemek için ve üçüncüsü, Türkiye-Rusya arasındaki petrol icareti üzerine petrol fiyatlarının etkisini incelemek içindir. Bu çalışma için panel regresyon teknikleri kullanılmıştır. Sonuç olarak, ülkeler döviz kurlarını sadece ticari partnerleri içind değil, aynı zamanda rakipleri için de bir montirör olarak görmeleri gerektiği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Döviz Kuru, Petrol Fiyatları, Dış Ticaret, Panel Data, Panel Data Tahmin Teknikler

Devamı için Tıklayınız

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu