DÖNÜŞÜMSEL VE ETKİLEŞİMSEL LİDERLİĞİN ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞE ETKİSİ

Özden AKIN

Öz
Çalışanlar fikir ve önerilerini özgür bir şekilde söyleyebildiklerinde ve seslerini duyurabildiklerinde daha etkili görev yapmaktadırlar. Çalışanların sessizliği örgütsel değişimin önünde engel olarak görülmektedir. Çalışanlar başarılı bir lider tarafından daha yaratıcı, inovatif ve değişime karşı açık olabilmektedir. Dönüşümsel liderlik ve etkileşimsel liderlik tarzlarının örgütsel sessizlik üzerinde etkisinin olup olmadığının incelenmesi araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. Bu çalışmada anket yöntemi kullanılmış olup veriler IBM SPSS 23.0 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Faktör analizi sonucunda çıkan dönüşümsel ve etkileşimsel liderliğin kabullenici ve korunmacı sessizliğe etkisinde kontrol değişkeni olarak yaş kullanılmıştır. Analiz sonucunda etkileşimsel liderliğin korunmacı sessizliği yüksek oranda ve olumlu şekilde etkilediği görülmüştür. Kabullenici sessizliği dönüşümsel liderlik ve yaş faktörlerinin olumsuz, etkileşimsel liderliğin ise olumlu etkilediği bulunmuştur. Dönüşümsel liderliğin olduğu ortamlarda kabullenici sessizlik ve korunmacı sessizliğin azaldığı görülmüştür. Etkileşimsel liderlik uygulamalarıyla çalışanların kabullenici ve korunma amaçlı sessizliği artmaktadır. Çalışmanın sonunda yeni çalışmalara ve yöneticilere yönelik olarak önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Dönüşümsel Liderlik, Etkileşimsel Liderlik, Örgütsel Sessizlik, Kabullenici Sessizlik, Korunmacı Sessizlik

PDF

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu